Το “Έπος” του 2015 στα ξένα ΜΜΕ στις 23 Φεβρουαρίου