Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το τελεσίγραφο

“Η αφόρητη πολυλογία του ανακοινωθέντος που αρνήθηκε να προσυπογράψει ο κ. Βαρουφάκης είναι τυπικό δείγμα της αρρωστημένης ευρωπαϊκής επικοινωνίας που έχει τραυματίσει τη σχέση των πολιτών με την Ε.Ε.


Όμως η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει το τελεσίγραφο.
Η δική μου περιορισμένη πρόταση (modest proposal όπως θα έλεγε ο @gianisvaroufakis) είναι η προσθήκη δύο αριθμών:
α. Η Ελλάδα, συνεπικουρούμενη από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, θα λάβει μέτρα και θα πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη τουλάχιστον 1,5% ετησίως.
β. Η Ελλάδα θα εξασφαλίσει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού δεν θα είναι μικρότερο από 1,5%.
Ο πρώτο αριθμός απαντά στο αίτημα για τερματισμό της λιτότητας και ο δεύτερος ότι η Ελλάδα θα παραμείνει σε τροχιά σταδιακής αποπληρωμής του χρέους.
Με τις προσθήκες (εκτός αν κάτι μου ξεφεύγει) θα υπέγραφα ευχαρίστως”
Μην χάσετε για κανένα λόγο ... αξίζουν τον κόπο