Αρνηση πολιτογράφησης ... Ντροπή

Καμιά πολιτισμένη χώρα δεν θα αρνιόταν την ιθαγένεια σε αυτόν τον άνθρωπο. Ιδού το φοβερό σκεπτικό απόρριψης της αίτησης για πολιτογράφηση.


"Ο .... , Αλβανικής καταγωγής,βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχόμενα 14 χρόνια. Ομιλεί σχετικά καλά την γλώσσα. Είναι παντρεμένος και έχει 4 παιδιά. Έχει σταθερό και επαρκές εισόδημα και θεωρείται ότι έχει ενταχθεί πλήρως στην οικονομική ζωής της Χώρας. Εκτιμάται ότι έχει δημιουργήσει ισχυρούς επαγγελματικούς δεσμούς με την Χώρα. Είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του και δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ιδιότητα του πολίτη. Από τις απαντήσεις του προκύπτει ότι γνωρίζει στοιχειωδώς την ελληνική ιστορία και πολιτισμό. Κατανοεί τον τρόπο σκέψης και την κουλτούρα των πολιτών της Χώρας και έχει προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Ωστόσο οι γνώσεις του σε θέματα πολιτικής επικαιρότητας κρίνονται ανεπαρκείς. Η Επιτροπή εισηγείται ΑΡΝΗΤΙΚΑ για την πολιτογράφησή του."


Μην χάσετε για κανένα λόγο ... αξίζουν τον κόπο