Τα πολλά yo είναι φτώχεια

“Νέα (και έκτακτη) συνέντευξη με τον ΔΧ, το ανερχόμενο αστέρι της hip-hop, στο e.MME.is (magazine of Jour.AUTh.GR) από τον συντάκτη Πέτρο Τσουκαλέλη:

"Θα ήθελα να πω στα νεαρά παιδιά που γράφουν να ανοίγουν λεξικά, να προσέχουν ποιον έχουν για πρότυπο. Να εκφράζονται, ό,τι έχουν να το πουν να το λένε"...”