Χριστουγεννιάτικο φονικό

“Είχε εκείνο το απόκοσμο βλέμμα κάθε φορά που καλούταν να φέρει εις πέρας με απόλυτη ακρίβεια τις εκάστοτε εκτελέσεις που της φόρτωνε η Εταιρεία.


Τα τελευταία τέσσερα χρόνια εκτελούσε κάθε στόχο, που προσπαθούσε με οποιοδήποτε τρόπο να πλήξει τα συμφέροντα των εργοδοτών της.
Δεν είχε συναντήσει ποτέ τα κεφάλια της Εταιρείας, αλλά κάτι μέσα της τη διαβεβαίωνε ότι αν ποτέ συνέβαινε αυτή η συνάντηση ίσως να ήταν και η τελευταία της....”