Κανένας Έλληνας δεν αποφεύγει «εκ πεποιθήσεως» τις εκλογές ...

“... δεν αγαπάει «εξ ορισμού» το ευρώ, δεν επιθυμεί την υποταγή του στην πρωσική Γερμανία και δεν τρομοκρατείται από οποιεσδήποτε απειλές, σχετικά με τη χρεοκοπία ή μη της χώρας του.


Η πλειοψηφία όμως των Ελλήνων δεν είναι τυφλοί, άβουλοι οπαδοί κανενός κόμματος, δεν θέλουν να οδηγηθούν σε ακόμη περισσότερες περιπέτειες, διαθέτουν την κοινή λογική και μπορούν να αξιολογήσουν σωστά τα προγράμματα των «μονομάχων» – μη εμπιστευόμενοι εύλογα κανένα, αφού δεν στηρίζονται σε εφικτές προϋποθέσεις και δεν έχουν απολύτως καμία δυνατότητα να τους οδηγήσουν στην έξοδο από την οικονομική, πολιτική, κοινωνική, καθώς επίσης πολιτισμική κρίση που βιώνουν...”

Δεν πρέπει να χάσετε τη συνέχεια ... κλικ εδώ >>


Μην χάσετε για κανένα λόγο ... αξίζουν τον κόπο