Κάνοντας ένα γρήγορο ζάπινγκ μετά απο καιρό ...

“Από τη μια μεριά, όλοι αυτοί οι αχρησίμευτοι βο(υ)λευτές, που μιλάνε για συναίνεση στο θέμα της εκλογής του καινούριου μπιμπελό για την σκονισμένη προθήκη της προεδρίας της δημοκρατίας. Από την άλλη μεριά, οι ενοικιασμένοι κονδυλοφόροι με τις δημοσιογραφικές ταυτότητες, που πραγματικά υποτιμούν τη νοημοσύνη μας και που με τη στάση τους έχουν καταργήσει στην πράξη το δημοσιογραφικό τους λειτούργημα, μεταλλάσοντάς το σε μέσο πλουσιοπάροχου βιοπορισμού, λαλούν κι αυτοί τον ίδιο μονότονο σκοπό της συναίνεσης ...”