Ο κυνισμός επιβάλλεται σε συνθήκες πολιτικής ανισορροπίας