Μόνο διαστημικό σταθμό δεν έχουν μελετήσει στη Θεσσαλονίκη …

“Δείτε πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν για την υποθαλάσσια αρτηρία, που τελικά εγκαταλείφθηκε.


Σκεφτείτε πόσες άστοχες μελέτες έχουν γίνει στο μετρό, για να φτάσουμε στο σημείο, σχεδόν όλοι να παραδέχονται ότι η πλέον άστοχη ήταν η αρχική μελέτη του έργου, την οποία προσπαθούν πλέον να μπαλώσουν ανεπιτυχώς.
Πάρτε το παράδειγμα του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Χρειάζεται αναθεώρηση (δηλαδή νέα μελέτη) διότι η υπάρχουσα δεν καλύπτει.
Στο ίδιο «καζάνι» και η μελέτη για τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, όπου κλείνει και ο τελευταίος χώρος στη δεύτερη κυψέλη και εφόσον δεν ανοίξει γρήγορα η τρίτη δε θα ξέρουμε που να πάμε τα σκουπίδια.
Νέες μελέτες γίνονται και για τη θαλάσσια συγκοινωνία, πολλές μελέτες από εκείνα τα αλήστου μνήμης πάρκινγκ πήγαν στο… βρόντο και φτάσαμε στο σημείο κάθε τόσο να γίνονται νέες συμπληρωματικές μελέτες για να καλύψουν τα κενά των αρχικών μελετών γιατί κάτι δεν πήγε καλά, κάτι δεν υπολογίστηκε σωστά.
Και το λάθος ποιος το πληρώνει; ...”