Ξεφύγαμε τεχνολογικά ως χώρα !!! e-mail, τηλεδιασκέψεις ...