Η ανεργία και η κρίση δεν αγγίζουν τα διευθυντικά στελέχη