Εμπόδισαν τη Γερμανία να χρεοκοπήσει την Ελλάδα

Ένας από τους βασικότερους λόγους, οι οποίοι εμπόδισαν τη Γερμανία να χρεοκοπήσει την Ελλάδα, ήταν η επένδυση της κινεζικής εταιρείας Cosco στον Πειραιά – γεγονός που είναι γνωστό σε όλους όσους παρακολούθησαν από κοντά τη «διάσωση» της χώρας από το ΔΝΤ, καθώς επίσης τις διαπραγματεύσεις του 2011 στις Κάνες. Τα ενδιαφέροντα βέβαια της Κίνας η οποία, όπως και η Ρωσία, αναπτύσσεται στο εξωτερικό με τη δραστηριοποίηση των τεράστιων κρατικών της επιχειρήσεων, δεν σταματούν στην Ελλάδα, αλλά επεκτείνονται σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό Νότο – στον οποίο διακρίνει μεγάλες ευκαιρίες εξαγοράς εταιριών, καθώς επίσης ακίνητης περιουσίας.