Ο ΕΝΦΙΑλτης πάει προς το τέλος του

“Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά η Δράση τράβηξε χειρόφρενο στον παρανοϊκό ΕΝΦΙΑ και τη δήμευση της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, με την επιτυχημένη προσφυγή της στο ΣτΕ.

Το καθεστώς έχει 6 μήνες να αναπροσαρμόσει τις τιμές των ακινήτων.

Τελεία ...”