Στο κυνήγι ανάπτυξης των 155 δις

Τη δυνατότητα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά 2-3% περίπου ετησίως, για την επταετία 2014-2020 παρουσιάζει μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), εφόσον εφαρμοστεί ένα νέο οικονομικό πρότυπο για τη χώρα.Κατά την παρουσίαση της μελέτης με τίτλο: «Το Αναπτυξιακό Όραμα της Ελλάδας του 2020: Προβλέψεις, Προϋποθέσεις ανάπτυξης και Μηχανισμοί Χρηματοδότησης», στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η ερευνήτρια του Κέντρου, Αικ.Τσούμα, αναφέρθηκε στο μετριοπαθές και το αισιόδοξο σενάριο του ΚΕΠΕ για την αύξηση του ΑΕΠ, τα οποία προβλέπουν ανάπτυξη 2,4% ετησίως (17% σωρευτικά στην επταετία) και ανάπτυξη 2,9% (20% σωρευτικά) αντίστοιχα.

Προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος είναι η θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης και η εφαρμογή ενός νέου οικονομικού προτύπου για τη χώρα. Προκειμένου να εφαρμοστεί το παραπάνω σχέδιο, σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, απαιτείται μια δέσμη πολιτικών και δράσεων, που βασίζονται σε πέντε άξονες και συγκεκριμένα:

1. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Όπως προκύπτει από την μελέτη του ΚΕΠΕ, πρέπει να δοθεί έμφαση, μεταξύ άλλων:

- Στη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών
- Στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για επενδύσεις
- Στον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού και της κρατικής ιδιοκτησίας
- Ευελιξία στην αγορά εργασίας
- Απλούστευση φορολογικού συστήματος και φορολογικής διοίκησης
- Καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής
- Ενίσχυση αξιοπιστίας και διαφάνειας
- Βελτίωση Συστήματος Δικαιοσύνης

2.Ενίσχυση ανθρωπίνων πόρων

Το ΚΕΠΕ προτείνει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει:

- Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε δημόσιο τομέα, αγορά εργασίας και ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό σύστημα
- Ανάπτυξη ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου
- Αντιμετώπιση της ανεργίας και ενδυνάμωση της απασχόλησης
- Σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
- Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
- Αντιμετώπιση δημογραφικού και μεταναστευτικού ζητήματος

3. Αποκατάσταση ρευστότητας – χρηματοδότησης

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΚΕΠΕ, για τον επαναπατρισμό των καταθέσεων και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, πρέπει να παγιωθεί στη χώρα ένα κλίμα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών και η αποκατάσταση συνθηκών ομαλής λειτουργίας στο τραπεζικό σύστημα.

Πάνω από 155 δισ. ευρώ μπορούν να μπουν στη χώρα

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΚΕΠΕ, μέχρι το 2020 μπορούν να μπουν στην οικονομία κεφάλαια πάνω από 155 δισ. ευρώ, τα οποία αφορούν:

- 30 δισ. ευρώ από επαναπατρισμό καταθέσεων και νέες καταθέσεις
- 50 δισ. ευρώ από άμεσες ξένες επενδύσεις
- 20,8 δισ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους (ενδεχομένως επιπλέον 1,3 δισ. ευρώ από το ΣΕΣ 2014-2020)
- 55 δισ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
- Επιπλέον χρηματοδότηση κυρίως μέσω δανεισμού από το εξωτερικό

4. Προώθηση της εξωστρέφειας - Σε ποιες αγορές πρέπει να στραφούν οι Έλληνες εξαγωγείς

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, για να επιτευχθεί η αύξηση των εξαγωγών στα επόμενα χρόνια, η χώρα θα πρέπει να κινηθεί στους τρεις παρακάτω άξονες:

- Διείσδυση στις χώρες BRICS – διακράτηση και ενίσχυση των ελληνικών μεριδίων στις ώριμες ευρωπαϊκές και άλλες αγορές.

Όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση της μελέτης η κα Τσούμα, οι Έλληνες εξαγωγείς θα πρέπει, σε αρχική φάση, να αναπτυχθούν περαιτέρω σε αγορές όπως η Κίνα και η Ρωσία και σε μεσοπρόθεσμο διάστημα στην Ινδία, τη Νιγηρία και την Ινδονησία. Παράλληλα, θα πρέπει να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τη θέση τους σε ώριμες αγορές, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ, αλλά και στις βαλκανικές χώρες και την Τουρκία.

- Αξιοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων συγκριτικών πλεονεκτημάτων

- Αντιμετώπιση εμποδίων στις εξαγωγές, όπως είναι το υψηλό κόστος και οι δυσκολίες χρηματοδότησης, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, η φορολογία, διάφορα τέλη, τιμές ενέργειας, δασμοί, προβλήματα στην οργάνωση της παραγωγής κα.

5. Ανάπτυξη δυναμικών κλάδων

Σύμφωνα με τη μελέτη, η επίτευξη του νέου αναπτυξιακού μοντέλου, προϋποθέτει δράσεις και πολιτικές σε επιλεγμένους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως:

- Αγροτική παραγωγή και τρόφιμα
- Ιχθυοκαλλιέργειες
- Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
- Φάρμακα και καινοτόμες υπηρεσίες Υγείας
- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας και κατασκευές για ανάπτυξη υποδομών
- Σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και συνδυασμένες μεταφορές και Logistics
- Υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών