Το μένος και το τέμενος

“Η θέση του άρθρου δεν είναι η αυτονόητη υποστήριξη της συγκεκριμένης δόμησης του Τεμένους στο συγκεκριμένο χώρο. Είναι η αυτονόητη προοδευτική υποστήριξη στο δικαίωμα χιλιάδων ανθρώπων, πολλοί εκ των οποίων είναι και Έλληνες πολίτες με πλήρη πολιτικά δικαιώματα, για ελεύθερη και αξιοπρεπή άσκηση του δόγματός τους. Και η καταδίκη μιας όψιμης και βαθιά λαϊκίστικης προσέγγισης που ζητά ακύρωση των δημοκρατικά ληφθέντων αποφάσεων με τρόπους που δεν αρμόζουν στο θέμα...”