Πολυ λίγα περί της λύσης για τα Κόκκινα Δάνεια

“Ένας είναι ο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος των κόκκινων δανείων και δεν υπάρχει άλλος. Η άμεση ή έμμεση εξαγορά τους στην ονομαστική αξία από την Κεντρική Τράπεζα και στην δική μας περίπτωση από την Τράπεζα της Ελλάδας.Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business


Η έμμεση λύση αφορά την σύσταση μίας «κακής τράπεζας» που θα την κεφαλαιοποιήσει η Τράπεζα της Ελλάδας.

Αυτή η λύση μειώνει έως και μηδενίζει τις ανάγκες για αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων, μειώνει κατά 25 δις τις ανάγκες δανειοδότησης της κεντρικής κυβέρνησης από το τρέχον πρόγραμμα, αποτρέπει κάθε κίνδυνο κουρέματος των ομολογιούχων και των καταθετών, εξυγιαίνει άπαξ τους ισολογισμούς των τραπεζών, ισχυροποιεί την κεφαλαιακή τους βάση και αποκαθιστά την ικανότητα των τραπεζών να δανείσουν την πραγματική οικονομία.

Ο ηθικός κίνδυνος, εάν υπάρχει και όπου υπάρχει, είναι κατά πολύ μικρότερος από τα διάφορα προγράμματα «ποσοτικής χαλάρωσης» που εφαρμόζουν οι Κεντρικές Τράπεζες από την έναρξη της κρίσης και έχουν φουσκώσει τους ισολογισμούς τους στην στρατόσφαιρα, δίχως εμφανή αποτελέσματα για την πραγματική οικονομία και χωρίς ορατή την προοπτική για την επαναφορά μίας κανονικότητας και στη νομισματική πολιτική και γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία.

Εάν πάλι ανησυχείτε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας θα έχει πρόβλημα από πιθανές ζημίες, όχι μόνο δεν θα έχει, αλλά τεχνικά θα βγάλει και θα βγάζει κέρδη για πολλά χρόνια. Αλλά και στην απειροελάχιστη εκείνη πιθανότητα να έχει ζημίες, τεχνικά είναι σχεδόν αδύνατο, μία Κεντρική Τράπεζα δεν έχει κανένα πρόβλημα να λειτουργεί με αρνητικά ίδια κεφάλαια (έχω γράψει αρκετές φορές για την Κεντρική Τράπεζα της Χιλής η οποία εδώ και 30 χρόνια λειτουργεί με αρνητικά ίδια κεφάλαια).

Εάν φοβάστε για πληθωρισμό, πρέπει να αναρωτηθείται γιατί παρά την «ποσοτική χαλάρωση» σχεδόν παντού στη Δύση έχουμε αποπληθωρισμό.

Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα

H πιο πάνω περιγραφή είναι η ποσοτική χαλάρωση που απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι η «ποσοτική χαλάρωση» που γίνεται και επιτρέπεται.

Στην Ευρώπη του Διαφωτισμού και του Πολιτισμού απαγορεύεται η διάσωση της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Επιτρέπεται η διάσωση των τραπεζών από τα κράτη εις βάρος των δημοσίων οικονομικών και όλων των φορολογουμένων. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αναρωτηθείτε, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος μίας Κεντρικής Τράπεζας.

Άλλοι θα πείτε είναι «σοσιαλιστικός» θεσμός, άλλοι θα αναφερθείτε στους merchant bankers, άλλοι κάτι άλλο.

Το σίγουρο είναι ότι με το παρών θεσμικό πλαίσιο, μία Κεντρική Τράπεζα είναι εντελώς άχρηστος και δαπανηρός θεσμός, μα πάνω από όλα έχει καταστεί ένας εντελώς ανίσχυρος θεσμός για να δώσει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα όπως αυτό των κόκκινων δανείων.”


Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International BusinessΜην χάσετε κανένα άρθρο του Νικόλαου Καρατσόρη