Ίσως θα έπρεπε να παρέμβει η δικαιοσύνη ...

“Ίσως να είμαι από τους ελάχιστους που παρακολουθώ συστηματικά την νομισματική και τραπεζική στατιστική έτσι όπως δημοσιεύονται είτε από την Τράπεζα της Ελλάδας είτε από την ECB.Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business


Σήμερα έχουμε 28.05 και ούτε η ECB ούτε η ΤτΕ έχουν δημοσιεύσει ακόμη επίσημα στοιχεία όχι απλώς για τον Μάϊο αλλά ούτε καν για τον Απρίλιο.

Και όμως από εχθές διάφορα site δίνουν με ακρίβεια τις μεταβολές του Απριλίου για τις εκροές καταθέσεων και κάνουν εκτιμήσεις για τις μεταβολές του Μαϊου όταν τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία για τον Απρίλιο είναι ο ισολογισμός της Τράπεζας της Ελλάδας (πχ βοηθάει να εκτιμήσεις το επίπεδο των μετρητών αλλά χωρίς ακρίβεια) ενώ για τον Μάϊο είναι γνωστές οι αποφάσεις της ECB για τον ELA.

Ίσως θα έπρεπε να παρέμβει η δικαιοσύνη ...”Μην χάσετε για κανένα λόγο ... Νικόλαο Καρατσόρη