Τρεις οι θεωρίες για τον ρόλο των τραπεζών στην οικονομία

“Η πρώτη ονομάζεται ονομάζεται χρηματοοικονομική διαμεσολαβηση (financial intermediation), δηλαδή οι τράπεζες αντλούν πόρους από τους καταθέτες και στην συνέχεια κατευθύνουν τους πόρους στους δανειολήπτες χωρίς να μπορούν να δημιουργήσουν νέο χρήμα.Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business


Αλλά εάν οι τράπεζες δεν δημιουργούν νέο χρήμα πώς αυξάνει η συνολική ποσότητα χρήματος σε κυκλοφορία στην οικονομία;

Η δεύτερη είναι η τραπεζική κλασματικών αποθεματικών (fractional reserves) και η θεωρία του πολλαπλασιαστή (money multiplier) όπου οι τράπεζες ως σύνολο διατηρούν ένα κλάσμα των καταθέσεων με την μορφή αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα αλλά εξακολουθούν να έχουν διαμεσολαβητικό ρόλο συγκεντρώνοντας καταθέσεις και χορηγώντας από αυτές νέα δάνεια χωρίς να μπορούν να δημιουργήσουν νέο χρήμα.

Αυτή η δεύτερη, η οποία ονομάζεται αλλιώς και loanable funds theory, αποτυγχάνει να εξηγήσει τί συμβαίνει σε χώρες όπου δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών όπως για παράδειγμα στην Αγγλία.

Η τρίτη είναι η πιστωτική θεωρία στην οποία σε αντίθεση με τις δύο πρώτες οι τράπεζες δεν έχουν διαμεσολαβητικό ρόλο.

Οι τράπεζες μπορούν να χορηγήσουν ένα νέο δάνειο κάνοντας απλώς μία λογιστική εγγραφή καταγράφοντας το δάνειο στο ενεργητικό και ταυτόχρονα κάνοντας μία εγγραφή στο παθητικό ως κατάθεση στο όνομα του δανειολήπτη.

Ποιά από τις τρεις είναι πιό κοντά στην πραγματικότητα;

Η τελευταία.

Η πρακτική των πιστώσεων είναι πανάρχαιη ενώ σε οργανωμένη μορφή άνθισε για πρώτη φορά στην Βαβυλώνα χιλιάδες χρόνια πριν.

Στην αξία της πίστης αναφέρονταν συχνά και ο Δημοσθένης ενώ στην σύγχρονη εποχή την πιστωτική θεωρία ανέπτυξε για πρώτη φορά ο Henry Dunning McLeod το 1856 στο Theory and Practice of Banking και το 1889 στο Theory of Credit.”


Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business


Τι έκανε η Barclays για να μην κρατικοποιηθει όταν ξεκινούσε η κρίση; Ότι κάνουν όλες οι τράπεζες, δημιούργησε χρήμα απ...

Posted by Nikolaos Karatsoris on Monday, 25 May 2015


Μην χάσετε για κανένα λόγο ... Νικόλαο Καρατσόρη