Οδηγός επιβίωσης μίας ελληνικής ανταγωνιστικής επιχείρησης

“Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μία ελληνική υγιέστατη και ανταγωνιστική επιχείρηση η οποία έχει άψογους δείκτες, ρευστά διαθέσιμα, μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, σύγχρονη παραγωγική μονάδα η οποία δουλεύει ήδη σχεδόν στο 100% της παραγωγικής ικανότητας, παράγει προϊόν που δεν έχει πρόβλημα απορρόφησης στην διεθνή αγορά και δεν μπορεί εύκολα να αντιγραφεί από ανταγωνιστές και δεν αναλαμβάνει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από λειτουργικές δραστηριότητες.Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business


Τι θα κάνατε εάν σας ζητούσε την συμβουλή σας για να αντιμετωπίσει την ανησυχία και την αβεβαιότητα που κυριαρχεί;

Θα σας πω τι θα τον συμβούλευα εγώ.

Εκκινώντας από την παραδοχή ότι σήμερα δεν υπάρχει σε διεθνές επίπεδο στοιχείο χρηματοοικονομικού ενεργητικού του οποίου η απόδοση να δικαιολογεί τον κίνδυνο (δες χρηματιστηριακές φούσκες, bail-in, κούρεμα καταθέσεων, αρνητικές αποδόσεις σε ομόλογα, χρηματοοικονομική καταστολή κλπ) θα τον συμβούλευα να επενδύσει στην επέκταση των παραγωγικών του δραστηριοτήτων, γαιτί αυτό είναι το πραγματικό κεφάλαιο.

Επένδυση την οποία δεν θα πρέπει να την στηρίξει σε ούτε ένα ευρώ επιδοτήσεων από τα διάφορα προγράμματα που κυκλοφορούν χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να την επιδιώξει.

Γιατί να ρισκάρει πιθανή εξάρτηση από ανίκανους;

Ταυτόχρονα και για να μην διατηρεί στην Ελλάδα πλεονάζουσα ρευστότητα θα τον συμβούλευα να στήσει μία εμπορική εταιρεία στο εξωτερικό, ας πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ας πούμε στην Γερμανία συγκεκριμένα, χωρίς καμία μετοχική σχέση με την ελληνική.

Θα μετέφερα τα κέρδη και την ρευστότητα στο εξωτερικό μέσω των τιμολογήσεων.

100% νόμιμη διαδικασία χωρίς προς το παρόν εμφανή κίνδυνο να υποστούν κούρεμα καταθέσεων οι λογαριασμοί όψεως και οι αποταμιεύσεις λόγω bail-in οι γερμανικές τράπεζες.

Πιθανή έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστική του θέση αλλά ταυτόχρονα θα απομειώσει την αξία του ενεργητικού του κατά το ποσοστό της πιθανής υποτίμησης.

Κίνδυνος όχι μόνο αποδεκτός στα πλαίσια της πραγματικής παραγωγικής οικονομίας, αλλά πιθανόν και επιθυμητός.

Πιθανή παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ δεν θα τον εκθέσει σε κινδύνους που εκπηγάζουν από το εσωτερικό μέτωπο των τραπεζών ζόμπι.

Έξω θα βρει πιστώσεις για να χρηματοδοτήσει τις λειτουργικές του δραστηριότητες σε επιτόκια χαμηλότερα από τις ελληνικές τράπεζες.

Ενώ σε περίπτωση κυκλοφορίας συμπληρωματικού μέσου πληρωμής θα έχει the best of both worlds.

Και εάν δεν υπάρχει τέτοια επιχείρηση, τι θα πρέπει να κάνουμε οι υπόλοιποι;

Κάποιοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι μέτριο όραμα έχουν μέτριοι άνθρωποι.

Ανίκανοι σε υπεύθυνες θέσεις, ικανοί χωρίς ευθύνες.

Αυτό ήταν, είναι και φαίνεται να παραμένει η μόνη κινητήρια δύναμη του παρασιτισμού.

Δεν υπάρχουμε οι υπόλοιποι όσο επιτρέπουμε την με αριστερό και δεξιό πρόσημο καραγκιοζοφροσύνη.

Για να μην πω και τίποτα χειρότερο δηλαδή ...”


Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business