Περί Διπλού «Νομίσματος» …

“Κανονιοβολισμοί άγνοιας από παντού για την υιοθέτηση ή όχι διπλού νομίσματος εδώ και μία εβδομάδα. Εάν δεν βαριέστε διαβάστε τα παρακάτω. Σύντομο σημείωμα με ιστορικές αναφορές και με ένα άλμα στο σήμερα.Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business


Στις 10 Απριλίου του 1867 με τον Νόμο ΣΔ (ΦΕΚ Α’ 21/12.04.1867) υιοθετείται σε εθελοντική βάση στην Ελλάδα ο διμεταλλισμός της Λατινικής Νομισματικής Ένωσης. Ο νόμος «περί νομισματικού συστήματος» επανακαθορίζει μετά το 1833 τα μέτρα και τα σταθμά της δραχμής και διαχωρίζει την δραχμή σε «κύριο νόμισμα» με το άρθρο 3 και σε «συμπληρωματικό νόμισμα» με το άρθρο 6. Το κύριο νόμισμα αφορά ουσιαστικά τις εξωτερικές συναλλαγές της χώρας. Το συμπληρωματικό νόμισμα είναι ουσιαστικά κέρματα μικρής ονομαστικής αξίας τα οποία χρησιμοποιούνται γίνονται αποδεκτά σε όλη την επικράτεια μέχρι 50 κερμάτων αργύρου και μέχρι 5 κερμάτων ορείχαλκου για ιδιωτικές συναλλαγές και χωρίς περιορισμό για το δημόσιο ταμείο. Με το άρθρο 16 του νόμου ΣΔ «απαγορεύεται η εν τη επικρατεία χαλκίνων και ορειχαλκίνων κερμάτων (συμπληρωματικών) ξένων επικρατειών.» Με το άρθρο 9 τίθονταν και όριο στην κυκλοφορία συμπληρωματικού νομίσματος με βάση τον πληθυσμό της χώρας!

Για ποια πράγματα μας πληροφορεί ο συγκεκριμένος νόμος;

1.Ότι στην Λατινική Νομισματική Ένωση υπήρχαν συμπληρωματικά νομίσματα για εθνική χρήση σε κάθε χώρα μέλος.
2.Ότι τα συμπληρωματικά νομίσματα δεν γίνονταν δεκτά για εξωτερικές συναλλαγές ενώ γίνονταν δεκτά για την εξόφληση φόρων.

Προσέξτε τώρα τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάντε μόνοι σας τους λογικούς συσχετισμούς με την Λατινική Νομσιματική Ένωση:

«03.05.1998 Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδίδει τον Κανονισμό 974/98 για την εισαγωγή του ευρώ. Το προοίμιο του κανονισμού αναφέρει [1]

Άρθρο 10
Από 1ης Ιανουαρίου 2002, η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες των συμμετεχόντων κρατών μελών θέτουν σε κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια [banknotes] σε ευρώ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, τα τραπεζογραμμάτια αυτά είναι τα μόνα που έχουν την ιδιότητα του νόμιμου χρήματος [legal tender] σε όλα τα εν λόγω κράτη μέλη.

Άρθρο 11
Από 1ης Ιανουαρίου 2002, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα εκδώσουν κέρματα σε ευρώ ή σε cent … Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15, τα κέρματα αυτά είναι τα μόνα που έχουν την ιδιότητα του νόμιμου χρήματος [legal tender] σε όλα τα εν λόγω κράτη μέλη. Εκτός από την εκδίδουσα αρχή και τα πρόσωπα που προβλέπει συγκεκριμένα η εθνική νομοθεσία των εκδιδόντων κρατών μελών, ουδείς υποχρεούται να δεχθεί άνω των πενήντα κερμάτων σε κάθε πληρωμή.»

Θα προσπεράσω το θέμα ότι κάποιοι χρήσιμοι μεταφραστές απέδωσαν το legal tender που σημαίνει νόμιμο μέσο πληρωμής ως νόμιμο χρήμα (lawful money) και θα σταθώ στο άρθρο 11. «…. ουδείς υποχρεούται να δεχθεί άνω των πενήντα κερμάτων σε κάθε πληρωμή» λέει το άρθρο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι τα κέρματα σε ευρώ είναι περιορισμένο μέσο νόμιμης πληρωμής. Γιατί συμβαίνει αυτό; Άποψη έχω, και κάθε άποψη δεκτή εκτός από την άποψη ότι για λόγους ευκολίας χρησιμοποιούμε τραπεζογραμμάτια.

Όμως το Καταστατικό της Bundesbank στο άρθρο 14.1 λέει ότι «τα τραπεζογραμμάτια σε ευρώ θα είναι το μοναδικό νόμιμο μέσο πληρωμής χωρίς περιορισμούς». Το γερμανικό κείμενο αναφέρεται σε «unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel» [2] το οποίο στο αγγλικό αποδίδεται ως «unrestricted legal tender.» [3] Η Bundesbank επεξηγεί στο site της ότι τα κέρματα σε ευρώ είναι «restricted legal tender.» [4] Όμως αυτό είναι ερμηνεία και δεν είναι νόμος όπως το Καταστατικό! Δηλαδή γιατί δεν επιδέχεται άλλης ερμηνείας; Ότι θα μπορούσε να υπάρξει στην Γερμανία και άλλο νόμιμο μέσο πληρωμής ή νόμιμο χρήμα αλλά για περιορισμένη χρήση; Εκτός από την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, ίσως αυτό είναι ο λόγος που στην Γερμανία το bitcoin έχει αναγνωριστεί ως «ιδιωτικό χρήμα» το οποίο αποτελεί «λογιστική μονάδα» χωρίς να είναι «νόμιμο μέσο πληρωμής.» [5] ‘Ετσι και μπούμε στην συζήτηση για το τι λέει το Καταστατικό της ΤτΕ θα φρίξουμε.

Τι είναι όμως legal tender τελικά;

22.10.2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει την Σύσταση 2010/191 «σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τις έννομες συνέπειες του καθεστώτος νομίμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων σε ευρώ.» Στο προοίμιο της σύστασης αναφέρεται ότι [6]

(3) Υπάρχει επί του παρόντος ορισμένη αβεβαιότητα, στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τις συνέπειες του καθεστώτος νομίμου χρήματος [legal tender] (!!!!!)

Δηλαδή στην ΕΕ ξέρουμε ότι τα τραπεζογραμμάτια σε ευρώ είναι legal tender αλλά δεν συμφωνούμε τι είναι legal tender!! Καταπληκτικό εεε;;; Η σύσταση δε αυτή της Επιτροπής εκδόθηκε μετά από πόρισμα ομάδας εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε για να καθορίσει τι είναι legal tender. [7]

Θα το κλείσω εδώ με τις εξής παρατηρήσεις: Η υιοθέτηση διπλού «νομίσματος» για την εξόφληση μισθών και συντάξεων δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα. Ποτέ μου δεν υποστήριξα κάτι τέτοιο. Αντιθέτως υποστηρίζω ότι η υιοθέτηση ενός συμπληρωματικού μέσου πληρωμής περιορισμένης χρήσης μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα της ανθρωπιστικής χρήσης και της ανεργίας χωρίς δημοσιονομικό κόστος και ταυτόχρονα να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Όσο για τις αηδίες που γράφονται είτε στα social media είτε σε άρθρα περί της κατάρας του διπλού νομίσματος κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με την συζήτηση περί ευρώ ή δραχμής.

Διαβάστε νομισματική ιστορία, την ιστορία του χρήματος.

Μόνοι σας!!!

Αφοσίωσα 3 χρόνια από την ζωή μου για να κατανοήσω την κρίση, όχι την ελληνική, λίγο με ενδιέφερε αυτό.

Το μεγαλύτερο ίσως δίδαγμα είναι ότι για σύνθετα θέματα είναι πιο χρήσιμο να σκάει κάποιος από το να μιλάει.

Σας λέω ότι το ευρώ σχεδιάστηκε για να υπάρχουν πολλά παράληλα ευρώ;

Γιατί;

Γιατί έτσι μ’ αρέσει;

Αφού τα ταγάρια της νομισματικής ορθοδοξίας λένε ότι θέλουν θα λέω και εγώ ότι θέλω.”

[1] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1998 για την εισαγωγή του Ευρώ
[2]Gesetz über die Deutsche Bundesbank
[3]Bundesbank Act
[4] Bitcoins sind weder E-Geld noch Zahlungsmittel
[5]http://www.frank-schaeffler.de/…/2013_08_07-Antwort-Koschyk…
[6] ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 22ας Μαρτίου 2010 σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τις έννομες συνέπειες του καθεστώτος νομίμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων σε ευρώ
[7] Report of the Euro Legal Tender Expert Group (ELTEG) on the definition, scope and effects of legal tender of euro banknotes and coins


Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business