Από που προέρχεται ο κίνδυνος εξόδου από το ευρώ;

“Στο Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος γίνονται 27 αναφορές στην δραχμή και 18 αναφορές στο ευρώ. Πέρασαν 13 χρόνια, γιατί δεν τροποποιούνται τα άρθρα και δεν απαλείφουν την λέξη δραχμή;
Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International BusinessΤο άρθρο 2 που αφορά τις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδας στο εδάφιο β λέει ότι η Τράπεζα της Ελλάδας,

"Ασκεί την πολιτική της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής έναντι των άλλων νομισμάτων" όμως λίγο πιο κάτω σε άλλη παράγραφο στο άρθρο 2 γίνεται λόγος ότι "Από της υποκαταστάσεως του ευρώ στο εθνικό νόμισμα της χώρας, η Τράπεζα παύει να ασκεί αυτοτελώς τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α’, β’, γ’ τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α’, β’, γ’ .. "

Τι λέει λοιπόν το Καταστατικό; Ότι η Τράπεζα της Ελλάδας

"Από της υποκαταστάσεως του ευρώ στο εθνικό νόμισμα της χώρας, η Τράπεζα παύει να ασκεί αυτοτελώς" "την πολιτική της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής έναντι των άλλων νομισμάτων" και "συμβάλλει, ως αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, στην άσκηση των καθηκόντων του Συστήματος".

Και αυτό με την υποκατάσταση στο ελληνικό κείμενο, θεϊκο μεταφραστικό μπάχαλο με το original και αυθεντικό αγγλικό κείμενο του Καταστατικού.

Από που είπατε ότι προέρεχεται η φιλολογία εξόδου από την Ευρωζώνη;
Από την ΕΚΤ και τους πιστωτές;
Τι μας λέτε, σοβαρά;

Πάντως στην ερώτηση δραχμή ή ευρώ η δική μου απάντηση είναι όχι στον νομισμαρχισμό, όχι στον νομισματικό απολυταρχισμό των θεσμών ρεντίκολο δήθεν φιλελεύθεροι μου.”Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business

Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International BusinessΑΡΘΡΟ 66 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

“Το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί ελάχιστα από το 1927. Συγκεκριμένα στις 09.06.2000 με τον νόμο 2832 ΦΕΚ Α’ 141/13.06.2000 κυρώνεται η από 25.04.2000 τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε άρθρα όπου γίνεται αναφορά «τραπεζικών γραμματίων» και «τραπεζικά γραμμάτια» προστίθεται οι λέξεις σε «σε δραχμές». (Άρθρο 27ιβ, 66, 67, 68). Το άρθρο 66 έχει σήμερα ως εξής:

«Τα υπό της Τραπέζης της Ελλάδος εκδιδόμενα τραπεζικά γραμμάτια [banknotes] σε δραχμές κυκλοφορούσιν ως νόμιμα χρήματα [legal tender] εντός της Επικρατείας, γίνονται τουτέστιν δεκτά, υπό τον περιορισμόν του άρθρου 68, παρά τε του Δημοσίου και παντός νομικού ή φυσικού προσώπου, ως νόμιμον μέσον εξοφλήσεως [discharge of debt] υποχρεώσεων επί τη αναγραφόμενη ονομαστική αξία»
10 χρόνια μετά, το 2010, στο πόρισμα μίας ομάδας εμπειρογνωμόνων [1] η οποία συστήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ορίσει την έννοια του έννοια legal tender αποφάνθηκε ότι «είναι αυτονόητο, ότι το άρθρο 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 66 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, ότι το άρθρο 66 πλέον αναφέρεται στο ευρώ»!!!!
Από που προέρχεται ο κίνδυνος εξόδου από ευρώ;
Τι μας λέτε, σοβαρά;
Αφού ακόμη και σήμερα δραχμή λέει αλλά εννοεί ευρώ.
Μία διεθνής συνθήκη, το Καταστατικό της ΤτΕ, αλλά λέει και άλλα εννοεί ..
Φυσικά δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.”

Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business