Γερμανικός Προϋπολογισμός 2015, KfW, Δανειακή Σύμβαση και ΤΠΔ

“Ο 2866 σελίδων γερμανικός προϋπολογισμός για το 2015 [1] με το άρθρο 3.1 στην σελίδα 4 αναφέρει το γερμανικό υπουργείο οικονομικών «εξουσιοδοτείται» να «αναλάβει» εγγυήσεις συνολικού ύψους 476,88 δις ευρώ. Το άρθρο 1 του προϋπολογισμού ορίζει ότι ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων θα ανέλθει για το 2015 σε 299.500.000.000 ευρώ.Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International BusinessΔηλαδή οι εγγυήσεις που παρέχει το γερμανικό κράτος είναι 159% του προϋπολογισμού. ΤΟ ΑΕΠ της Γερμανίας για το 2013 ήταν σε τρέχουσες τιμές 2,737.6 τρις ευρώ [2] και με μία ανάπτυξη υπολογιζόμενη στο 1,2% [3] λογικά θα ανέλθει σε 2,770 τρις για το 2014 με τις εγγυήσεις για το 2015 να ανέρχονται σε 17,2% του ΑΕΠ!!!!
Μααααάλιστα!! (Σημ: Δεν τον έχω διαβάσει φυσικά όλο τον προϋπολογισμό)

Πάμε παρακάτω.
Καταρχάς οι εγγυήσεις δεν είναι cash, μετρητά, φόροι και άλλα. Είναι αυτό που είναι, εγγυήσεις.
Τι τις κάνει αυτές τις εγγυήσεις η Γερμανία;
Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 160 δις εγγυήσεων κατευθύνονται στην προώθηση των συμφερόντων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, 62 δις είναι η συμμετοχή της Γερμανίας σε ευρωπαϊκά και διεθνή ταμεία (κάπου εδώ είναι και η Ελλάδα), 77,17 δις σε διαφόρων ειδών πιστώσεις ενώ από τα υπόλοιπα και έτσι για να καταλάβουμε και τι σημαίνει «καπιταλισμός» 8 δις κατευθύνονται στην «ασφάλιση επιτοκιακού κινδύνου για την αναχρηματοδότηση πιστώσεων για την κατασκευή πλοίων σε γερμανικά ναυπηγεία.» (άρθρο 3.1 εδάφιο 8)
Καταλαβαίνει κανείς; Ναι ή ου;

Πάμε παρακάτω.

Ποιος διαχειρίζεται αυτές τις πιστώσεις;
Μα η KfW. O ισολογισμός της KfW ως προς το ΑΕΠ της Γερμανίας σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε από 12% του ΑΕΠ το 2002 σε 18% του ΑΕΠ το 2013.[4] Για το ποια είναι η KfW, την διασύνδεση της ακόμη και σήμερα με το Σχέδιο Μάρσαλ έγραφα προχθές. [5] Τώρα η KfW για λογαριασμό της Γερμανίας χορήγησε στο ελληνικό κράτος πιστώσεις με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης το 2010. [6] Τις πιστώσεις αυτές τις εγγυήθηκε το γερμανικό κράτος στην KfW με νόμο στις 7.5.2010. [7] Από τα 22,336 δις ευρώ των πιστώσεων η KfW συνολικά χορήγησε 15,17 δις αφού το πρόγραμμα αντικαταστάθηκε από το 2012 με με πιστώσεις από τον EFSF τις οποίες οι Γερμανοί τις εγγυήθηκαν με τον ίδιο τρόπο.
Που κατέληξαν αυτές οι εγγυήσεις;
Δια του PSI πίσω στις γερμανικές τράπεζες.

Πάμε παρακάτω.

Θέλω να σας ρωτήσω, ωφελήθηκε ή όχι ο Γερμανός φορολογούμενος; Εάν οι γερμανικές τράπεζες έτρωγαν τις ζημίες που έπρεπε θα πλήρωναν οι Γερμανοί φορολογούμενοι ή οι μέτοχοι των τραπεζών;
Σε μία διασταλτική ερμηνεία οι ζημίες που δεν υπέστησαν γερμανικές και άλλες τράπεζες έγιναν με αυτούς τους μηχανισμούς εγγυήσεων και πιστώσεων ελληνικό δημόσιο χρέος. Να είστε σίγουροι ότι ο μέσος Γερμανός πολίτης δεν έχει ιδέα από όλα αυτά.

Πάμε παρακάτω.

Εάν υπάρξει κατάπτωση των εγγυήσεων θα πληρώσει ο γερμανός φορολογούμενος;
Για να πληρώσει θα πρέπει να αναλάβει να καλύψει τις ζημίες στον ισολογισμό της KfW η γερμανική κυβέρνηση. Αυτό όμως είναι το καλύτερο, η KfW δεν έχει πρόβλημα κεφαλαίων ακριβώς επειδή εξαιρείται από ρυθμιστικό-εποπτικό πλαίσιο. Το γιατί το έχω γράψει δεκάδες φορές όσοι θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε.[8] Μπορεί μια χαρά να λειτουργήσει και με αρνητικά ίδια κεφάλαια. Βέβαια το θέμα είναι πιο πολύπλοκο αλλά μέχρι εδώ αρκεί.

Πάμε παρακάτω.

Ο προϋπολογισμός εσόδων του ελληνικού κράτους για το 2015 είναι 56 δις ευρώ. Να χορηγήσει και το ελληνικο κράτος με συντελεστή 1,59 εγγυήσεις για τα εθνικά μας συμφέροντα ύψους 89 δις ευρώ δια μέσω του ΤΠΔ (Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων); Ναι ή όχι;
Εάν το θέλετε στο 17,2% του ΑΕΠ να χορηγήσει 29,2 δις εγγυήσεις για παραγωγικές επενδύσεις ναι ή όχι; Εάν νομίζετε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για να γίνει και δεν το κάνει πλανάστε πλάνην οικτράν. Ο νόμος είναι ο 2322 και οι ελληνικές κυβερνήσεις τον είχαν κάνει τσόντα. Εξ’ άλλου είναι ο νόμος με τον οποίο οι τράπεζες έπαιρναν ELA την πρώτη φορά. [9]
Τώρα τι γίνεται;
Βαρέθηκα να τα ψάχνω. Κινδυνεύω να γίνω α-νόητος.”

[1] Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen bis zur Höhe von insgesamt 476 880 000 000 Euro zu übernehmen

[2] ΤΟ ΑΕΠ της Γερμανίας για το 2013 σε τρέχουσες τιμές

[3] Germany GDP Annual Growth Rate 2012-2015

[4] kfw balance sheet

[5] H ΓΕΡΜΑΝΙΑ, η KfW, το ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ και ΜΕΤΑ … ;

[6] Η KfW για λογαριασμό της Γερμανίας χορήγησε στο ελληνικό κράτος πιστώσεις με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης το 2010

[7] Πιστώσεις που εγγυήθηκε το γερμανικό κράτος στην KfW με νόμο στις 7.5.2010, σελ. 44

[8] Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η KfW και η Βασιλεία ΙΙ

[9] Το Θεσμικό Πλαίσιο του ELAΝικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business