Αντί ευχών, Ιστορία

“Στις 18.05.1967 η μόλις εγκατασταθείσα Χούντα δημοσιεύει τον Αναγκαστικό Νόμο 9 ΦΕΚ Α’ 75/18.05.1967 «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 3 του Ν. 3076/1954 ως ετούτο ετροποποιήθη δια του άρθρου 10 του Ν. 4355/1964 και καταργήσεως τινών»Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International BusinessΜε τον νόμο αυτό η Χούντα συστήνει ένα Εθνικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
Διαβάστε τον.

Την ίδια ημέρα η Χούντα υποβάλλει προσφορά σε ξένους ομολογιούχους για τον διακανονισμό των προπολεμικών δανείων από το 1881 και μετά.
[1] Ο διακανονισμός αυτός είχε προσφερθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις από το 1962 έως και το 1965, τυχαία χρονιά που έγινε η αποστασία.
Στις 13 Νοεμβρίου 1967 η Χούντα δημοσιεύει τον Αναγκαστικό Νόμο 186 ΦΕΚ Α’ 199/13.11.1967 «Περί τακτοποιήσεως δοσοληψιών του Δημοσίου και Τραπέζης της Ελλάδος και ρυθμίσεως θεμάτων τινών Δημοσίου Χρέους» και οι κάτοχοι ομολόγων έως και τις 15.11.1967και 21.12.1967 αποδέχονται την ρύθμιση του ελληνικού προπολεμικού χρέους

Η Χούντα έκανε την εθνική των ηλιθίων επανάσταση και σχεδόν το πρώτο της μέλημα ήταν να καταθέσει προσφορά για τον διακανονισμό των προπολεμικών δανείων;
Λες και ήταν έτοιμη από χρόνια για να τακτοποιήσει υποθέσεις 100ετιών.
Σας προτρέπω να κατεβάσετε τα δύο ΦΕΚ που αναφέρω και θα βρείτε δια των παραπομπών σε παλαιότερους νόμους που αναφέρονται μέσα στα δύο αυτά ΦΕΚ, αφού βέβαια γυρίσετε πίσω έως τον 19ο αιώνα, τις υπογραφές κάθε καθάρματος που βρέθηκε σε κυβερνητικά υπεύθυνη θέση από τότε, κυβερνητική και τραπεζική.
Ποιοι είχαν καταθέσει τις προσφορές από το 1962 έως το 1965?
Πότε δημοσιεύτηκαν οι προσφορές;
Πότε έληγαν;
Ποιος υπέβαλλε την οριστική;
Και το χειρότερο, ξέρετε πότε έληγαν εκείνες οι συμφωνίες;”
[1] σελ. 174, Annual Report of the Council of the Corporation of Foreign Bondholders, 1967 (μπορείτε να το δείτε ακριβώς παρακάτω)


Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business

Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business


Μην χάσετε για κανένα λόγο ... αξίζουν τον κόπο