Τράπεζα της Ελλάδας: Μία μοναδική έρευνα

“Έχω γραψει δεκάδες αρνητικά σχόλια για την Τράπεζα της Ελλάδας, τα τελευταία όμως στοιχεία που δημοσιεύει για την οικονομική ιστορία της Ελλάδας, αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια.


Η Σοφία Λαζαρέτου, έχει κάνει μία μοναδική έρευνα και δημιούργησε χρονοσειρές για μία σειρά από μεταβλητές που αφορούν την ελληνική οικονομία από το 1833 έως και το 1949.”
Τα δεδομένα μπορεί να τα κατεβάσει κάποιος εδώ:
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Publications/Studies/SeemhnDataVolTables.aspx
Το paper της Σοφίας Λαζαρέτου
Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business