Ευκαιρία να φύγουν και άλλες επιχειρήσεις εκτός χώρας ...

“Ούτε καν με απασχολεί ποιός θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος ... Η γερμανική κυβέρνηση κόβει την παροχή κρατικών εγγυήσεων για την ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων προς την Ελλάδα.

Πρακτικά μία γερμανική εταιρεία δεν θα μπορεί να ασφαλιστεί έναντι του κινδύνου να μην πληρωθεί από πελάτη της στην Ελλάδα ... το έργο της ασφάλισης θα το αναλάβουν ιδιωτικές εταιρείες ...”Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International BusinessΌπως υπενθυμίζει το άρθρο, αυτό γίνονταν και πριν από τον Απρίλιο του 2012 ...

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα ανέβουν τα ασφάλιστρα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές, εάν βέβαια θα εξακολουθήσουν να δέχονται οι Γερμανικές επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν τον όποιο εξαγωγικό κίνδυνο ...
Επίσης πολύ πρακτικά αυτό σημαίνει από 1.1.2015 όσοι έχετε Γερμανούς προμηθευτές θα αντιμετωπίσετε από 1.1.2015 αυξημένη πίεση για καταβολή μετρητών ή και 100% προκαταβολή για την αγορά υλικών ...
Επίσης ο γερμανικός κρατικός οργανισμός ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων Hermes απολαμβάνει μία ιδιότυπη σχέση με τον ΟΟΣΑ ... ΟΟΣΑ=Σχέδιο Μάρσαλ στη Ευρώπη=ΗΠΑ ...
Η Γερμανία ποτέ δεν είχε ούτε έχει ανεξάρτητη πολιτική στην Ευρώπη ...
Αυτοί είναι οι μηχανισμοί των πιέσεων προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της πολιτικής σταθερότητας ...
Ευκαιρία να φύγουν και άλλες επιχειρήσεις εκτός χώρας, γιατί το πρόβλημα δεν είναι εάν θα εισάγουμε Mercedes ...Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business