Ανεργία στο 22% το 2016

“Αν η επίσημη πρόβλεψη της ΕΕ είναι σωστή ...
Ανάπτυξη ante portas ...
Αλλά ταυτόχρονα έχουμε τον Οκτώβριο,
νέα πτώση βιομηχανικής παραγωγής και παραγγελιών,
καθώς και πτώση αποθεμάτων και προμηθειών ......”

Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business